สวนอาหารวังหรรษา รับจัดโต๊ะจีนในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น สระแก้ว ร้อยเอ็ด ยโธร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม                            สวนอาหารวังหรรษา รับจัดโต๊ะจีนในเขตภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น สระแก้ว ร้อยเอ็ด ยโธร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม